THEME

ponto-do-eixo:

Ismar Tirelli Neto (em “Synchronoscopio”, ed. 7letras)
rawsex:

Control me, please?